Cao Hà Thủ Ô – Làm đen râu tóc, giảm tình trạng tóc bạc sớm – TPBVSK

220.000 

Giúp giảm tình trạng tóc bạc sớm. rụng tóc, Đen tóc, mọc dày tóc. Tóc khỏe từ bên trong

Cao Hà Thủ Ô – Làm đen râu tóc, giảm tình trạng tóc bạc sớm – TPBVSK

220.000