Flexsa 1500 (30 gói x 3.7g/hộp)

264.000

Mua ngay

Flexsa 1500 giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.