Ích Mẫu Lợi Nhi – Giúp tăng bài xuất sữa, nâng cao chất lượng và số lượng sữa cho mẹ – TPBVSK.

245.000 685.000 

Mẹ uống lợi sữa: Tăng chất lượng, số lượng sữa mẹ, sữa về nhiều tràn trề, con bú đủ cữ.

Mẹ nhanh sạch sản dịch.

XNCB của Bộ Y tế: 25776/2014/ATTP-XNCB

 

Xóa
Ích Mẫu Lợi Nhi – Giúp tăng bài xuất sữa, nâng cao chất lượng và số lượng sữa cho mẹ – TPBVSK.