Que thử rụng trứng LH – TANA – TPBVSK

14.000 

  • LH – TANA đã Thử là phải đúng.
  • Luôn cho kết quả chính xác và nhanh.
  • Bộ y tế cấp phép: SPCĐ-TTB-307-17 và đạt tiêu chuẩn: ISO: 13485:2016
Que thử rụng trứng LH – TANA – TPBVSK

14.000