TW3 (10 hoàn mềm x 10g/hộp)

54.000

Mua ngay

Hoàn phong tê thấp TW3 dùng khi người ê ẩm, chây tay bải hoải, co duỗi khó khăn, đau lưng, mỏi gối, tê bại toàn thân.