URINA pros – Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, khỏe tuyến tiền liệt – TPBVSK.

525.000 

Hỗ trợ giảm tiểu đêm tiểu ngày

Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, khỏe tuyến tiền liệt

XNCB của Bộ Y tế: 4468/2019/ĐKSP

MUA 2 HỘP URINA PROS 90 VIÊN TẶNG 2 HỘP URINA PROS 30 VIÊN

URINA pros – Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, khỏe tuyến tiền liệt – TPBVSK.

525.000