Xanh Methylen 1% (20ml)

4.000

Mua ngay

Xanh Methylen 1% điều trị Nhiễm virus ngoài da như Herpes simplex, điều trị chốc đầu, lở loét, viêm da mủ.